PRENUMERATA 2019 – roczna prenumerata miesięcznika Polskie Drogi przy kontynuacji zamówienia kosztuje 297,60 zł brutto - WYSYŁKA GRATIS. Zamówienia można złożyć przez zakładkę "Prenumerata"

S-10 na terenie województwa kujawsko-pomorskiego

Stanowisko Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 grudnia 2016 roku

w sprawie budowy drogi ekspresowej S-10 na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

W związku z podpisaniem przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad w Bydgoszczy umowy na przygotowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego (STEŚ) z elementami Koncepcji Programowej wraz z materiałami do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa drogi ekspresowej S-10 na odcinku Bydgoszcz – wojewodztwo_kuj_pomToruń, Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego pragnie zwrócić uwagę na powiązania transportowe, które powinny zostać uwzględnione w trakcie projektowania tej inwestycji oraz konieczność uwzględnienia podstawowych celów społeczno-gospodarczych i spójności przestrzennej regionu.

Do najważniejszych powiązań transportowych zaliczyć należy:

  • optymalne włączenie miasta Torunia do drogi ekspresowej S-10 oraz autostrady A1 poprzez drogę krajową nr 91 wraz z przebudową węzła Toruń Południe (Czerniewice);
  • zapewnienie połączenia drogi ekspresowej S-10 z zamierzeniami inwestycyjnymi w obszarze pomiędzy Bydgoszczą a Toruniem kontynuacją kaskadyzacji Wisły – planowanym kolejnym regionalnym stopniem wodnym w okolicy Solca Kujawskiego, platformą multimodalną, przeprawą promową;
  • ustalenie przebiegu tej drogi w sposób uwzględniający potrzeby mieszkańców województwa, włącznie z dogłębną analizą zasadniczej zmiany przebiegu S-10 w kierunku wschodnim z ominięciem intensywnie zurbanizowanych terenów podmiejskic

W konsultowanym w roku 2013 Studium Korytarzowym, opracowanym przez firmę Redan, wszystkie zakładane warianty drogi S-10 przebiegały przez tereny silnie urbanizujących się gmin: Lubicz, Obrowo, Czernikowo, Wielka Nieszawka. Warianty te spotkały się z wieloma głosami sprzeciwu mieszkańców tych terenów, m.in. miejscowości Lubicz Dolny, Lubicz Górny, Kopanino, Grabowiec, Obory, Obrowo, Cierpice-Kąkol.

W trosce o dobro mieszkańców Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego kategorycznie sprzeciwia się, aby w opracowywanym dokumencie STEŚ wyznaczono warianty drogi S-10 przecinające te obszary. Ponadto proponuje poprowadzenie tej drogi od Torunia na wschód wspólnym korytarzem z autostradą A1 intencjonalnie w układzie trzypasowym do węzła Ciechocinek, a następnie po przekroczeniu Wisły w rejonie planowanego stopnia wodnego w Siarzewie, wyznaczenie nowego korytarza w kierunku na miasto Lipno.

W związku z powyższym Zarząd Województwa apeluje o podjęcie ścisłej współpracy z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad oraz projektantem w zakresie elementów wskazanych w tym stanowisku.