PRENUMERATA 2019 – roczna prenumerata miesięcznika Polskie Drogi przy kontynuacji zamówienia kosztuje 297,60 zł brutto - WYSYŁKA GRATIS. Zamówienia można złożyć przez zakładkę "Prenumerata"

Konferencja: Nowelizacja ustawy PZP w praktyce

Konferencja: Nowelizacja ustawy PZP w praktyce:

KONFERENCJA: Nowelizacja ustawy PZP w praktyce, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki zamówień na projektowanie i wykonanie robót budowlanych

20161202_kzp_210x290_3mm_druk