PRENUMERATA 2019 – roczna prenumerata miesięcznika Polskie Drogi przy kontynuacji zamówienia kosztuje 297,60 zł brutto - WYSYŁKA GRATIS. Zamówienia można złożyć przez zakładkę "Prenumerata"

Konwent Zarządców Dróg Powiatowych Województwa Śląskiego

 

a1W  Powiecie Zawierciańskim w Ogrodzieńcu 15 września 2016 r. odbył się Konwent Zarządców Dróg Powiatowych Województwa Śląskiego. Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Zawierciu Henryk Goncerz jako gospodarz Konwentu  dokonał uroczystego otwarcia i serdecznie wszystkich powitał. W spotkaniu uczestniczył Stanisław Dąbrowa – Wicemarszałek Województwa Śląskiego. Powiat Zawierciański reprezentował Cezary Barczyk – Członek Zarządu Powiatu, a miasto Zawiercie prezydent Witold Grim.

Dyrektorzy dyskutowali o problemach i rozwiązaniach prawnych, związanych z administrowanymi drogami.  Uregulowano sprawę wyboru Przewodniczącego, v-ce Przewodniczącego i Delegata do Krajowej Rady Zarządców Dróg Powiatowych. Przewodniczącym Konwentu Zarządców Dróg Powiatowych Województwa Śląskiego i zarazem Delegatem do Krajowej Rady ZDP  został Henryk Goncerz –  Dyrektor PZD w Zawierciu. Wiceprzewodniczącą Aleksandra Wielgosz, zastępca Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Gliwicach.

Zagadnienia związane z utrzymaniem  dróg gminnych, strukturę i model sieci drogowej,  nowe rozwiązania ułatwiające zarządzanie drogami przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii zreferował na podstawie prezentacji Andrzej Mikulski – Burmistrz Miasta i Gminy Ogrodzieniec.

Nowoczesne technologie w zarządzaniu drogami w prezentacji przedstawił Andrzej Jaworski – Dyrektor Handlowy reprezentujący firmę Designers Sp. z o.o. z Warszawy. Omówił system eDIOM oraz jego składniki. Zaprezentował ofertę specjalną na system GPSCAM wraz z samochodem do rejestracji wideo dróg. Sprawy związane z zastosowaniem nowoczesnych technologii w zarządzaniu drogami, system informacyjny wspomagający drogi, ocena stanu technicznego dróg wojewódzkich to tematy, które omówił w prezentacji Zbigniew Tabor – Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach.

Przedstawiciele Zarządów Dróg Powiatowych z całego województwa wzięli  udział w szkoleniu pt. „ Nowelizacja Ustawy Prawo Zamówień Publicznych” zorganizowane przez gospodarza spotkania – Henryka Goncerza.

Korzystając z gościnności Burmistrza Ogrodzieńca  nowo wybrany Przewodniczący Konwentu jak również Delegat do Krajowej Rady ZDP, Dyrektor PZD w Zawierciu – Henryk Goncerz  serdecznie podziękował przybyłym za udział i zaprosił wszystkich do zwiedzenia ruin Zamku Ogrodzienieckiego w Podzamczu, najważniejszej atrakcji turystycznej Powiatu oraz Jury.